List of Agreements of Kyrgyz-Turkish Manas Unviersity with High Education Institutions, Organizations, Research and Scientific Centers

General: 182
Turkey - 90; Kyrgyz Republic - 17; Russia Federation - 11; Kazakhstan - 9; China - 7; Uzbekistan - 6; Azerbaijan - 5; Palestine - 4; Turkish Republic of Northern Cyprus - 4; Ukraine - 4; Japan - 3; USA - 3; Mongolia - 2; Afganistan - 2; Germany - 2; The United Kingdom - 2; India - 2; Korea - 2; Tajikistan - 1; Macedonia - 1; Portugal - 1; Georgia - 1; Romania - 1; France - 1; Poland - 1;
Logo Name of the Institution Agreement Date of the Signature Duration Field of Cooperation
Turkey : 90
Trakya University Academic Cooperation Agreement 12.12.2018 5 years
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Trakya’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Academic Cooperation Agreement 19.04.2018 5 years
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Karaman’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Academic Cooperation Agreement 21.11.2018 5 years
 • başta geleneksel spor ve oyunlarda bilimsel faliyetler (sempozyum, kongre, forum, panel v.b.) olmak üzere, ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik personeli bilimsel katkı sunmak;
 • KTMÜ GOSAM, KBB’nin her yıl geleneksel olarak yaptığı uygulamalı alanlarda (Kurtuluş Güreşleri, Türk Dünyası Geleneksel Oyunları, Festival Güreşleri v.b.) ihtiyaç duyduğu (Kırgızistan ve diğer Türk Halkları ve Cumhuriyetleri’nden sporcu temini v.b.) desteği verir. KBB’nin en son IV.’sünü yaptığı (09-10 Aralık 2017), KTMÜcGOSAM’ın bu yıl III.’sünü yapacağı (22-23 Kasım 2018) “Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu”nu çiftli yıllarda (2018, 2020 v.b) Kırgızistan’da, tekli yıllarda (2019, 2021 v.b.) Türkiye’de dönüşümlü olarak yaparlar. • KTMÜ GOSAM alanla ilgili yapılan bilimsel faaliyetler (kongre, sempozyum, kitap-makale çeviri v.b.) tasih, dizdi, pikaj ve montajını yaparak yayınlanacak haline getirir;
 • başta söz konusu kitaplar olmak üzere faaliyetler için gerekli görülen (kitapçık, büröşür, afiş v.b.) basılmasını sağlar KBB ile KTMÜ GOSAM Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı milli kültür ürünü olan geleneksel oyun sporlarını araştırmalar yaparak ortak projeler geliştirirler ve yürütürler yapacakları bilimsel ve uygulamalı her türlü etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve önceden konusunu belirledikleri bir etkinliği her yıl dönüşümlü olarak Kırgızistan ve Türkiye’de gerçekleştirirler. uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından haberdar eder ve yararlanmasına yardımcı olur. karşılıklı olarak tecrübe paylaşımı konusunda işbirliği yaparlar.
Gedik University Academic Cooperation Agreement 03.10.2018 5 years
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar
Uskudar University Memorandum of Understanding 11.04.2018 5 years
 • -Promotion of joint research works including exchange of faculty and research members. -Development of student exchange programs and organization of programs granting dual diplomas in conformity with the legislation of both countries upon approval from the Turkish Council of Higher Education. -Exchange of academic research data and related materials. -Cooperation in publication activities or cultural activities. -Organization of joint academic and scientific activities such as conferences, seminars, symposiums and congresses.
Manisa Celal Bayar University Academic Cooperation Agreement 10.05.2018 5 years
 • . Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • . Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • . Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • . Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı . Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • . Ortak Diploma ve Çift Diploma . Programlarını Geliştirmek üzere . Girişimler Başlatırlar;
 • . Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • . vs
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İşbirliği Protokolü 19.04.2018 5 years
 • . Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • . Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • . Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • . Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı . Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • . Ortak Diploma ve Çift Diploma . Programlarını Geliştirmek üzere . Girişimler Başlatırlar;
 • . Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • . vs
İstanbul Teknik Üniversitesi İşbirliği Protokolü 09.04.2018 5 years
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • vs
Ardahan University İşbirliği Protokolü 09.04.2018 5 years
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ardahan’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Giresun University Academic Cooperation Agreement 14.04.2017 5 years
 • Academic staff exchange;
 • Researchers exchange programs;
 • Student exchange programs;
 • Joint programs for courses on distance learning;
 • Fellowship programs;
 • Collaborative academic/scientific research projects;
 • Short term academic/scientific training programs;
 • Joint conferences, seminars, round tables;
 • Exchange of books and educational research materials;
 • Common programs on short term vacations and social activities fro the academic staff, reserachesr and students;
 • Summer school programes.
Çukurova University Academic Cooperation Agreement 17.01.2017 5 years
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Adana’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Middle East Technical University Academic Cooperation Agreement 20.12.2016 5 years
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ankara’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Balıkesir University Academic Cooperation Agreement 02.12.2016 5 years
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Balıkesir’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Selçuk Üniversitesi Academıc Cooperatıon Agreement 30.05.2016 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Giving support in mutual teaching;
 • Allocate quota for reciprocal students for summer internship;
 • Start Initiatives to develop joint and dual diploma program;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Konya and in Bishkek
Erzincan Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 20.05.2016 5 years
 • Değişim programı geliştirmek (1 dönem/ 1 yıl);
 • Öğrenci değişimi ile akademisyen üyelerinin özel ders verme ya da sunum yapma imkânlarıyla birlikte öğretmenler, araştırmacılar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademik derece adaylarına danışmanlık sağlamak;
 • Bölümler, araştırma laboratuvarları ve diğer araştırma birimleri arasında iletişim kurma ve yeni eğitim programlarını, ortak araştırma projelerini, bilimsel-metodik seminerleri, konferansları hazırlamak;
 • Öğretmenlerin, lisans, lisansüstü, doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarının üniversitelerin bilimsel dergilerinde yayınlanmasını sağlamak;
 • Yüksek lisans, doktora ve üstün yetenekli öğrencileri, stajyerleri, araştırma üyelerini hazırlama konusunda programlar uygulamak;
 • Öncelikle taraflarla görüşülüp ve birleşerek ortak uluslararası eğitim ve uluslararası ilmi araştırma projeleri ile programlar hazırlamak.
Andolu Ajansı Cooperation Agreement 18.05.2016 5 years
 • AA’nın, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından üretilen akademik raporların, makalelerin ve materyallerin, haber, analiz, fotoğraf, görüntü ve sosyal medya içeriği olarak kullanabilmesi;
 • AA’nın Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde görevli akademik kadro ile haber ve belgesel amaçlı röportajlar yapabilmesi;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin AA tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerine katılımı;
 • AA’nın eğitim faaliyetlerinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tesislerini, ekipmanlarını ve altyapısını kullanabilmesi;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Radyo-Televizyon Müdürlüğü insan kaynağı, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu insan kaynağı ile üniversite öğrencilerinden her yıl AA tarafından uygun görülecek sayıda kişinin, ulaşım hariç, masrafları AA tarafından karşılanarak AA’da staj yapmaları;
 • AA Haber Akademisi tarafından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Radyo-Televizyon Müdürlüğü insan kaynağı, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu insan kaynağı ile öğrencilerine ve Bölge medya mensuplarına, her yıl 1 hafta süreyle, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde mesleki eğitim verilmesi, Haber Akademisi eğitimcilerinin Kırgızistan’a ulaşım masrafları hariç, iaşe ve ibate masraflarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından karşılanması;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yıllık faaliyet programında yer alan yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonların AA tarafından haberleştirilmesinin sağlanması.
Yunus Emre Enstitüsü İşbirliği ve Tanıtım Protokolü 10.03.2016 5 yıl
 • • Protokolün kapsamı Türkiye’yi, Türkiye’nin kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla Üniversitesi ile Enstitü arasında ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi;
 • • Üniversite kanalıyla başta Kırgızistan olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gerçekleştirilmesi ve toplumlararası diyalogun artırılmasına yardımcı olunması, • Enstitü merkezinde ya da yurt dışındaki Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde Üniversite personeli ya da öğrencilerinin görevlendirilmesi ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde veya Merkez dışında ilgili ülkedeki eğitim fuarı vb. organizasyonlarda Üniversitenin tanıtılması konularında işbirliği yapılmasıdır.
İstanbul Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 09.09.2015 5 yıl
 • Eğitim ve öğretimde, yaz okulu ve diploma programları gibi ortak müfredat faaliyetleri;
 • Akademik ve bilimsel alanlarda sertifika kursları, konferanslar ve sempozyumlar gibi müfredat dışı faaliyetler;
 • İşbirliğine dayalı araştırma projeleri ve çalışmalar;
 • işbirliğine dayalı akademik ve bilimsel yayınlar;
 • Lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Araştırma ve eğitim personeli değişimi;
 • Akademik yayın ve bilimsel doküman değişimi.
Yüzüncü Yıl University Cooperation Agreement July 2011 5 years
 • Cooperation agreement
Adnan Menderes University Cooperation Agreement 24.09.2012 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Giving support in mutual teaching;
 • Allocate quota for reciprocal students for summer internship;
 • Start Initiatives to develop joint and dual diploma program;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Adnan and in Bishkek
Mersin University Cooperation Agreement 24.09.2012 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Kafkas University Faculty of Veterinary Cooperation Agreement 12.05.2011 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Hacettepe University Cooperation Agreement November 2011 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Giving support in mutual teaching;
 • Allocate quota for reciprocal students for summer internship;
 • Start Initiatives to develop joint and dual diploma program;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Ankara and in Bishkek
Center for Scientific Research and Middle East Strategic Studies Cooperation Agreement 18.11.2011 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Giving support in mutual teaching;
 • Allocate quota for reciprocal students for summer internship;
 • Start Initiatives to develop joint and dual diploma program;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Ankara and in Bishkek
Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA) Cooperation Agreement 23.12.2011 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Giving support in mutual teaching;
 • Allocate quota for reciprocal students for summer internship;
 • Start Initiatives to develop joint and dual diploma program;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Ankara and in Bishkek
Union of Turkish World Municipalities and Eurasia Science and Culture Foundation Cooperation Agreement 09.10.2013 5 years
 • Cooperation agreement
Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA) Cooperation Agreement 14.03.2013 5 years
 • Cooperation agreement
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cooperation Agreement 02.01.2012 5 years
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects.
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Cooperation Agreement 24.11.2011 5 years
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Turkey and in Kyrgyzstan.
Izmir University of Economics Cooperation Agreement 22.12.2004 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Yeditepe University Memorandum of Understanding 10.10.2003 5 years
 • Graduate and undergraduate student exchanges;
 • Student admission procedures and conditions;
 • Acceptance of the approved coursework and credits;
 • Summer Program;
 • Exchanges of faculty for short-term and, as funding and other circumstances permit, long-term visits;
 • Housing/accommodations;
 • Health insurance;
 • Research collaboration/collaborative projects.
Erciyes University Academic Cooperation Agreement 09.10.2005 5 years
 • Development of training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma programms;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in erciyes and in Bishkek
Maltepe University Academic Cooperation Agreement 17.04.2006 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Istanbul University Academic Cooperation Agreement 31.05.2003 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Ege University Cooperation Agreement 01.10.2003 unlimited
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Eurasian Foundation of Education and Culture Cooperation Agreement 03.04.2012 5 years
 • Cooperation agreement
Institute of Strategic Thinking (SDE) Cooperation Agreement 01.01.2012 5 years
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Turkey and in Kyrgyzstan.
Adnan Menderes University Academic Cooperation Agreement 27.12.2010 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects.
Firat University Faculty of Veterinary Academic Cooperation Agreement 08.04.2011 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects.
Sakarya University Academic Cooperation Agreement 01.01.2008 unlimited
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Selcuk University Facultu of Veterinary Academic Cooperation Agreement 06.01.2011 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Turkish State Theatres Cooperation Agreement 01.05.2011 5 years
 • •To Implement Educational Program for University Conservatory Academic and Administrative Staff;
 • • To support General Directorate of Turkish State Theatres University Conservatory with required trainers, Stage Director, Director, Choreographer, Musician, Screenwriter, Dramaturg, Actor, Stage and Technical Staff;
 • • To develop and execute Turkish Republic and relatives Community Oriented Joint Projects;
 • • Summer Internship Training for the students of University Conservatory;
 • • To do Joint Activities and share knowledge;
 • •To provide material support with elements and documents;
 • • To aware each other about making scientific, sporting, artistic and cultural events, to specify their topics beforehand and to perform two year alternately in Turkey and Kyrgyzstan.
Kastamonu University Academic Cooperation Agreement 09.03.2012 5 years
 • Realization of Behavior, information and experience strengthening educational programs for teachers and academic staff;
 • To support the training and development programs for teachers;
 • The provision of mutual support for teachers;
 • To allocate quotas for student`s summer internship;
 • To start the improvement of joint degree or double degree programs;
 • Improvement of joint projects of Republic Turkey with the relative Community etc;
 • To ensure their scientific, sportive, artistic and cultural events and they inform each other and to indicate that the event will pass every two years alternately in Kastamonu and in Bishkek.
Union of Turkish World Municipalities Cooperation Agreement 19.01.2012 5 years
 • Realization of Behavior, information and experience strengthening educational programs for teachers and academic staff;
 • To support the training and development programs for teachers;
 • The provision of mutual support for teachers;
 • To allocate quotas for student`s summer internship;
 • To start the improvement of joint degree or double degree programs;
 • Improvement of joint projects of Republic Turkey with the relative Community etc.
Fatih Sultan Mehmet Vakif University Academic Cooperation Agreement 01.01.2012 5 years
 • Realization of Behavior, information and experience strengthening educational programs for teachers and academic staff;
 • To support the training and development programs for teachers;
 • The provision of mutual support for teachers;
 • To allocate quotas for student`s summer internship;
 • To start the improvement of joint degree or double degree programs;
 • Improvement of joint projects of Republic Turkey with the relative Community etc;
 • To ensure their scientific, sportive, artistic and cultural events and they inform each other and to indicate that the event will pass every two years alternately in Istanbul and in Bishkek.
Ordu University Academic Cooperation Agreement 27.08.2010 5 years
 • Realization of Behavior, information and experience strengthening educational programs for teachers and academic staff;
 • To support the training and development programs for teachers;
 • The provision of mutual support for teachers;
 • To allocate quotas for student`s summer internship;
 • To start the improvement of joint degree or double degree programs;
 • Improvement of joint projects of Republic Turkey with the relative Community etc;
 • To ensure their scientific, sportive, artistic and cultural events and they inform each other and to indicate that the event will pass every two years alternately in Ordu and in Bishkek.
Istanbul Commerce University Academic Cooperation Agreement 16.08.2010 unlimited
 • Realization of Behavior, information and experience strengthening educational programs for teachers and academic staff;
 • To support the training and development programs for teachers;
 • The provision of mutual support for teachers;
 • To allocate quotas for student`s summer internship;
 • To start the improvement of joint degree or double degree programs;
 • Improvement of joint projects of Republic Turkey with the relative Community etc;
 • To ensure their scientific, sportive, artistic and cultural events and they inform each other and to indicate that the event will pass every two years alternately in Istanbul and in Bishkek.
Celal Bayar University Academic Cooperation Agreement 28.10.2011 5 years
 • Realization of Behavior, information and experience strengthening educational programs for teachers and academic staff;
 • To support the training and development programs for teachers;
 • The provision of mutual support for teachers;
 • To allocate quotas for student`s summer internship;
 • To start the improvement of joint degree or double degree programs;
 • Improvement of joint projects of Republic Turkey with the relative Community etc;
 • To ensure their scientific, sportive, artistic and cultural events and they inform each other and to indicate that the event will pass every two years alternately in Manisa and in Bishkek.
Ataturk Cultural Center Cooperation Agreement 25.04.2014 5 years
 • Ataturk Cultural Center and KTMU will cooperate in the field of development of projects Turkic Countries and Relative Communities focused on the investigation of the cultural values of the Turkic World, investigation, develop joint projects to introduce, exchange publications partners and conduct.
Beykent University Academic Cooperation Agreement 26.05.2011 5 years
 • Realization of Behavior, information and experience strengthening educational programs for teachers and academic staff;
 • To support the training and development programs for teachers;
 • The provision of mutual support for teachers;
 • To allocate quotas for student`s summer internship;
 • To start the improvement of joint degree or double degree programs;
 • Improvement of joint projects of Republic Turkey with the relative Community etc;
 • To ensure their scientific, sportive, artistic and cultural events and they inform each other and to indicate that the event will pass every two years alternately in Istanbul and in Bishkek.
Turkish Sport for All Federation Cooperation Agreement 20.10.2014 3 years
 • KTMU and Turkish Sport for All Federation, will cooperate within development of coaching courses, seminars, training programs and etc.
Sahipkıran Strategic Researches Center (SASAM) Cooperation Agreement 21.01.2014 5 years
 • to provide summer internship programmes for students;
 • to support informational materials and resources;
 • To use the facilities of each other;
 • The development of joint projects with Central Asian countries;
 • etc.
Turkish Radio Television Agency Cooperation Agreement 01.01.2014 5 years
 • Agreement on joint cooperation in the field of preparing television programs in social, cultural, economic life;
 • Providing of internship opportunities for students from Faculty of Communication;
 • etc.
Atatürk University, Gaziantep University, I.Arabayev Kyrgyz State University, Bitlis Eren University, EPODER, Türk Dünyasi Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi Projesi İş 22.10.2014 5 years
 • Development of Program "Turkic World Citizenship"
Akdeniz University Academic Cooperation Agreement 26.09.2013 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Akdeniz and in Bishkek;
Sinop University Academic Cooperation Agreement 17.10.2012 5 years
 • Parties particularly applied areas, implements knowledge-manners and experience enhancing training programmes to other party students, academic and administrative personnel at required areas;
 • Exchange academic member support to each other mutually within the bounds of possibility at required areas;
 • University of Sinop assigns student quota to each other mutually for summer internship in prespecified areas;
 • Develop and carry out joint projects in particularly focused on the Turkic Republics and Related Communities;
 • Informs each other for scientific, artistic and cultural activities, and may occur a prespecified subject activity biennially by turns at Sinop and Bishkek;
 • Informs each other for international relations and cooperation opportunities and help each other benefit from this opportunities;
 • Exchange of student, academic and administrative personnel which will be held between parties;
 • annual quotas, remaining duration and similar details will be prepared in a different work programme.
Gazi University Academic Cooperation Agreement 10.05.2013 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Ondokuz Mayıs University Academic Cooperation Agreement 01.02.2013 5 years
 • Development of training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma programms;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Istanbul and in Bishkek
Atatürk University Academic Cooperation Agreement 28.05.2013 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Erzurum and in Bishkek
Konya Necmettin Erbakan University Academic Cooperation Agreement 25.05.2013 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Konyada and in Bishkek
İstanbul Sabahattın Zaim University Academic Cooperation Agreement 30.05.2012 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Istanbul and in Bishkek
Abant İzzet Baysal University Academic Cooperation Agreement 01.01.2013 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Abant and in Bishkek;
Nevşehir University Academic Cooperation Agreement 14.06.2013 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Nevsehir and in Bishkek;
Ağrı İbrahim Çeçen University Academic Cooperation Agreement 29.10.2012 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Turkey and in Bishkek;
Hitit University Academic Cooperation Agreement 31.05.2012 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Hitit and in Bishkek;
Hakkari University Academic Cooperation Agreement 14.02.2014 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Hakkari and in Bishkek.
İstanbul Medeniyet University Academic Cooperation Agreement 12.10.2012 5 years
 • Exchange of Student;
 • Exchange of Teaching Staff;
 • Exchange of Publuications and Information Resources;
 • Development and Implementation of Joint Scientific and Educationa programmes;
 • Organization of Joint Conferences and Seminars.
Eskişehir Osmangazi University Academic Cooperation Agreement 29.05.2013 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Eskisehir and in Bishkek.
The Karadeniz Technical University Academic Cooperation Agreement 18.06.2013 5
 • Implementation of Behavior, information and experience strengthening educational programs for academic staff;
 • To support the training and development programs for teachers;
 • To allocate quotas for student`s summer internship;
 • To start the improvement of joint degree or double degree programs;
 • Realization of behavior, information and experience strengthening educational programs for teachers;
 • Improvement of joint projects of Republic Turkey with the relative Community;
 • To ensure their scientific, sportive, artistic and cultural events and they inform each other and to indicate that the event will pass every two years alternately in Trabzon and in Bishkek.
Eurasian Union of Librarians Cooperation Agreement 07.10.2013 5
 • To support the innovation in library, publishing, education, social artistic and cultural fields;
 • To provide a mutual support for training and development program for library staff;
 • To support each other in promoting Kyrgyzstan in Turkey and Turkey in Kyrgyzstan;
 • They support each other on library archiving;
 • They will cooperate in publishing Kyrgyz and Turkish magazine;
 • To develop and implement the joint projects of Republic Turkey with the Relative Community;
 • To ensure their scientific, artistic and cultural events and inform each other and to indicate that the event will pass every year alternately in Turkey and in Kyrgyzstan;
 • They inform each other that they have social facilities;
 • They inform each other of international relations and cooperation opportunities and help each other to take advantages of this opportunity, etc.
TOBB Economic and Technology University Cooperation Agreement 02.12.2013 5
 • Realization of Behavior, information and experience strengthening;
 • educational programs for teachers and academic staff To support the training and development programs for teachers;
 • The provision of mutual support for teachers;
 • To allocate quotas for student`s summer internship;
 • To start the improvement of joint degree or double degree programs;
 • Improvement of joint projects of Republic Turkey with the relative Community;
 • To ensure their scientific, sportive, artistic and cultural events and they inform each other and to indicate that the event will pass every two years alternately in Ankara and in Bishkek.
The Bulent Ecevit University Academic Cooperation Agreement 5.12.2013 5
 • Realization of Behavior, information and experience strengthening educational programs for teachers and academic staff;
 • To support the training and development programs for teachers;
 • The provision of mutual support for teachers;
 • To allocate quotas for student`s summer internship;
 • To start the improvement of joint degree or double degree programs;
 • Improvement of joint projects of Republic Turkey with the relative Community etc;
 • To ensure their scientific, sportive, artistic and cultural events and they inform each other and to indicate that the event will pass every two years alternately in Zonguldak and in Bishkek.
TURKSOY International cultural Turkish organization Cooperation Agreement 20.07.2012 5
 • Cooperation in the field of Education, Science and culture
Gaziosmanpaşa Universitesi Cooperation Agreement 10.04.2014 5 years
 • Encouraging the research and educational approaches of Universities between the teaching staff, assistants, researchers, experts and students of both universities;
 • Developing existing relations;
 • Enabling the joint use of research work results and publishing these results;
 • Transferring the experiences of the parties in educational approaches and in the joint scientific organizations.
Iğdır University Academic Cooperation Agreement 30.04.2014 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in İgdır and in Bishkek.
Bartın University Academic Cooperation Agreement 09.06.2014 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Bartın and in Bishkek.
Ankara University Academic Cooperation Agreement 23.06.2015 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Ankara and in Bishkek.
Bingöl University Academic Cooperation Agreement 29.05.2014 5 years
 • Under and post-graduate student exchanges;
 • Student exchanges for training or internship;
 • Joint research projects;
 • Seminars, colloquia and symposia;
 • Assignment of Faculty or a lecturer;
 • Organization of public language courses;
 • Support in terms of book, audio-visual equipment;
 • Exchange of information and publications, including exchanges between the libraries of each institution;
 • Sides discuss and exchange curricula;
 • Recognition of CUA Foreign Student Exam (KÜNIB YÖS) results;
 • Settlement of multi-lingual database especially for Internet usage.
Bitlis Eren University Academic Cooperation Agreement 29.05.2014 5 years
 • Under and post-graduate student exchanges;
 • Student exchanges for training or internship;
 • Joint research projects;
 • Seminars, colloquia and symposia;
 • Assignment of Faculty or a lecturer;
 • Organization of public language courses;
 • Support in terms of book, audio-visual equipment;
 • Exchange of information and publications, including exchanges between the libraries of each institution;
 • Sides discuss and exchange curricula;
 • Recognition of CUA Foreign Student Exam (KÜNIB YÖS) results;
 • Settlement of multi-lingual database especially for Internet usage.
İstanbul Esenyurt University Academic Cooperation Agreement 18.07.2014 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in İstanbul and in Bishkek.
Recep Tayyip Erdoğan University Academic Cooperation Agreement 04.09.2014 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Rize and in Bishkek.
Yıldız Teknik University Academic Cooperation Agreement 04.09.2014 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in İstanbul and in Bishkek.
Kafkas University Academic Cooperation Agreement 13.11.2014 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Kars and in Bishkek.
Mehmet Akif Ersoy University Academic Cooperation Agreement 14.03.2015 5 years
 • Exchange of students;
 • Exchange of faculty and staff members;
 • Exchange of scholarships;
 • Joint research and consultancy activities;
 • Participation in seminars and academic meetings;
 • Exchange of academic materials and other information;
 • Special short-term academic programmes and projects;
 • The terms of such mutual assistance and necessary budget.
Batman University Academic Cooperation Agreement 14.03.2015 5 years
 • Exchange o f students;
 • Exchange o f faculty and staff members;
 • Training programme;
 • Exchange o f scholarships;
 • Joint research and consultancy activities;
 • Participation in seminars and academic meetings;
 • Exchange o f academic materials and other information;
 • Special short- term academic programmes and projects;
 • The terms o f such mutual assistance and necessary budget.
Siirt University Academic Cooperation Agreement 14.03.2015 5 years
 • Exchange of faculty and /or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate stundents;
 • mutual support in supplying education materials and teachers, specialists in Chinese, Kyrgyz, Turkish and Russian Langauges;
 • Support providing of Curriculum Development of Chinese Language;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Providing of Kyrgyz, Turkish and Russian Languages Classes in KTMU for students from China;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Providing of students summer internships.
Muğla Sıtkı Koçman University Academic Cooperation Agreement 27.04.2015 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Muğla and in Bishkek;
Bayburt University Academic Cooperation Agreement 30.04.2015 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Afion and in Bishkek;
Yildirim Beyazit University Academic Cooperation Agreement March, 2013 5
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Giving support in mutual teaching;
 • Allocate quota for reciprocal students for summer internship;
 • Start Initiatives to develop joint and dual diploma program;
 • Conduct and develop Turkey Republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Ankara and in Bishkek
Afyon Kocatepe University Academic Cooperation Agreement 25.05.2013 5
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching stuff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma program;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Afion and in Bishkek;
Turkish Republic of Northern Cyprus : 4
Uluslararası Final Üniversitesi Academic Cooperation Agreement 21.12.2018 5 years
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Girne’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Eastern Mediterranean University Academic Cooperation Agreement 07.04.2008 3 years with automatically prolongation
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
The Cyprus International University Academic Cooperation Agreement 20.02.2008 5 years
 • Joint researches among scientists of the two Parties;
 • 2Exchange of academic staff, researchers and fellows of the two Parties for periods up to one year or longer periods to be determined by mutual consent;
 • Exchange of undergraduate and postgraduate students for periods to be defined by the two Parties;
 • Cooperation in organizing of seminars, courses, workshops and other scientific meetings;
 • Co-edition of scientific publications in cooperation;
 • Exchange -of information, publications, scientific journals and other education materials for education and research purposes.
Near East University Academic Cooperation Agreement 17.03.2015 5 years
 • Development of training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma programms;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Nicosia and in Bishkek
China : 7
China University of Petroleum Agreement of Mutual Cooperation 10.10.2017 5 years
 • Students exchange;
 • Faculty staff exchange;
 • Development of joint working programs;
 • Joint education of dual-degree programs
Zhengzhou University Memorandum of Understanding 09.01.2017 5 years
 • Cooperation in talent training;
 • Credit transfer and recognition;
 • Joint-development of academic courses and teaching materials;
 • Collaborative research activities;
 • Collaborative consultancy;
 • Teachers and students exchange.
Shanghai International Studies University Academic Cooperation Agreement 01.01.2011 5 years
 • Facilitation of the exchange of researchers, postgraduate students and undergraduate students;
 • Mutual assistance for the teachers’ scientific qualification improvement;
 • Exchange of experience in the advanced methods;
 • Organization of the bilateral joint symposiums, seminars and conferences;
 • Facilitation of joint projects and programs based upon their mutual interests.
Xinjiang University Confucius Institute Cooperation Agreement 01.01.2007 unlimited
 • Agreement on cooperation in field of Chineese language programs
Xinjiang Agricultural University Cooperation Agreement 29.11.2007 5 years
 • KTMU and XAU will exchange faculty and researchers;
 • KTMU and XAU will conduct students’ exchanges to study languages and specialized subjects on each other’s campuses, and the tuition will be charged at a preferential rate;
 • XAU and KTMU will cooperate to develop relevant course programs;
 • KTMU and XAU will hold joint conferences and lectures;
 • KTMU and XAU faculty members will apply for research projects, conduct researches and publish scientific papers jointly;
 • Other cooperative channels will be discussed and approved before its operation.
Xinjiang University of Finance and Economics Academic Cooperation Agreement 16.09.2013 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Mutual support in supplying education materials and teachers, specialists in Chinese, Kyrgyz, Turkish and Russian Languages;
 • Support providing of Curriculum Development of Chinese language;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications;
 • Providing of Kyrgyz, Turkish and Russian Class in Kyrgyzstan-Turkey Manas University for students from China;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Providing of students summer internships.
Xinjiang University Academic Cooperation Agreement December, 2012 5
 • Exchange of faculty and /or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate stundents;
 • mutual support in supplying education materials and teachers, specialists in Chinese, Kyrgyz, Turkish and Russian Langauges;
 • Support providing of Curriculum Development of Chinese Language;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Providing of Kyrgyz, Turkish and Russian Languages Classes in KTMU for students from China;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Providing of students summer internships.
Russia Federation : 11
A.S.Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 30.05.2018 5 years
 • Tarafların Rus Dili öğrenimi ve öğretimi konusunda işbirliği yapmalarıdır;
 • Taraflarca yapılan faaliyetler hakkında bilgi paylaşılması, ortak programların planlanması ve gerçekleştirilmesi, diğer tarafça düzenlenen faaliyet ve projelere katılmak için Taraf temsilcilerinin gönderilmesi yoluyla gerçekleşir;
 • Taraflarca üzerinde mutabık kalınan faaliyet planları ve aşağıda belirtilen işbirliği alanlarına göre Taraflar arasında yapılan ek anlaşmalara uygun olarak gerçekleşir;
 • Rusça öğretimi materyallerinin (dijital öğretim materyalleri dâhil olmak üzere) geliştirilmesi ve/ veya uyarlanması için ortak çalışma gruplarının oluşturulmasının yanı sıra eğitim kurumlarında kullanılması;
 • Eğitim alanında Rus dilinin yaygınlaştırılması;
 • Dijital eğitim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte ortak eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçi v.b. proje ve programlarının geliştirilmesi;
 • Dijital eğitim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte yükseköğretim ve tamamlayıcı eğitim programlarının yanı sıra ortak programların geliştirilmesi.
Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics Cooperation Agreement 01.01.2005 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia Cooperation Agreement 06.03.2012 5 years
 • Under and post-graduate student exchanges;
 • Student exchanges for training or internship;
 • Joint research projects;
 • Seminars, colloquia and symposia;
 • Assignment of Faculty or a lecturer;
 • Organization of public language courses;
 • Support in terms of book, audio-visual equipment;
 • Exchange of information and publications, including exchanges between the libraries of each institution, ix. Sides discuss and exchange curricula;
 • Settlement of multi-lingual database especially for Internet usage.
Siberian State University of Physical Culture and Sport Cooperation Agreement 22.01.2013 5 years
 • cooperation agreement in rhe filed of education, science and culture;
 • Training, retraining, skills development in education and science. Research;
 • Scientific and methodological support.
Tuvan State University Cooperation Agreement 01.01.2006 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Kazan State University Cooperation Agreement 01.01.2006 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Bashkir State University Cooperation Agreement 01.03.2006 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Khakas State University Cooperation Agreement 01.03.2006 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Ural State University of Economics Academic Cooperation Agreement 01.01.2013 5 years
 • Exchange of students (undergraduate, graduate and PhD) within integrated study programs: Exchange of teaching, research and technical personnel for workshops, seminars, conferences and joint research projects;
 • Develop alternative educational tools and models to promote excellence and applied training;
 • Exchange of information and scientific publications.
Ufa State University of Economics and Service Academic Cooperation Agreement 05.03.2015 5 years
 • Exchange of students (undergraduate, graduate and PhD) within integrated study programs: Exchange of teaching, research and technical personnel for workshops, seminars, conferences and joint research projects;
 • Develop alternative educational tools and models to promote excellence and applied training;
 • Exchange of information and scientific publications.
Liberal Arts University Academic Cooperation Agreement 26.03.2015 5 years
 • Exchange of students (undergraduate, graduate and PhD) within integrated study programs: Exchange of teaching, research and technical personnel for workshops, seminars, conferences and joint research projects;
 • Develop alternative educational tools and models to promote excellence and applied training;
 • Exchange of information and scientific publications.
Kyrgyz Republic : 17
Osh State University Cooperation Agreement 12.05.2017 5 years
 • Cooperation agreement on academic exchange of students, teaching and academic staff.
‘Vinodel’ Ltd. Academic Cooperation Agreement 31.10.2016 5 years
 • Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülük çerçevesinde ziraat alanında yüksek nitelikli uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşbu sözleşme kapsamında, Kırgız Cumhuriyeti’nin ekonomisi ve sanayi alanlarındaki yüksek öğrenim bilgisine sahip uzman ihtiyacını karşılamak üzere ‘Üniversite’ gönderir, ‘Şirket’ ise öğrencileri kabul eder ve kendi bünyesinde staj yapma imkanı sağlar.
Kyrgyz-Russian Slavic University Cooperation Agreement 01.01.2007 unlimited
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Kyrgyz State technical University Cooperation Agreement 15.10.2007 5 years
 • cooperation agreement
Bishkek Humanitarian University Cooperation Agreement 09.07.2014 5 years
 • Based on local realities, the Confucius Classroom at Kyrgyz-Turkish Manas University can conduct the following programs and other activities related to Chinese language and culture: 1. Conduct ing Chinese teaching programs and Chinese Test for students (HSK);
 • 2. Training local Chinese language instructors;
 • 3. Organizing exchange programs between local and Chinese students;
 • 4. Conduct ing activities rela ted to Chinese language and culture. Article
Institute for Youth Development Cooperation Agreement 14.07.2014 5 years
 • Cooperation agreement
ELTR Cooperation Agreement 31.12.2011 5 years
 • Cooperation agreement in the field of Radio and Television.
Kyrgyz National TV and Radio Broadcasting Corporation Cooperation Agreement 21.07.2011 5 years
 • cooperation agreement in the field of Radio and Television.
Atalyk Group Ltd. Cooperation Agreement 09.04.2014 5 years
 • Improving the quality of training programms in agrarian sector of the Kyrgyz Republic;
 • Forming students practical and professional skills in chosen specialty;
 • Joint cooperation in the educational process, workshops, training, technological practice, organization and carrying out of projects and dissertations;
 • Conducting joint research work on various projects, introduction of results of research and new technologies.
The Commission for State Language Cooperation Agreement 30.04.2014 3 years
 • joint cooperation for development of national languages;
 • organization od joint conferences, seminars, courses and dissemination of results.
Kyrgyz People Assembly Cooperation Agreement 19.06.2014 5 years
 • Kyrgyz People Assembly and KTMU will cooperate in the field of education.
Progressive Initiative Foundation Cooperation Agreement 25.09.2013 5 years
 • organization and conduction of scientific-research activities;
 • support for young researchers and scientists;
 • organization of joint seminars, conferences, trainings and dissemination of results among community;
 • usage and dissemination of results of new initiatives in technologycal and cultural activities.
Tourism Department under Ministry of Culture, Information and Tourism Cooperation Agreement 08.04.2014 5 years
 • Cooperation in the field of Tourism development
Kyrgyz National University Faculty of Foreign Languages Academic Cooperation Agreement 12.06.2014 5 years
 • joint cooperation for organization for Translation department and Pedagogy Department Internships.
58 High School Academic Cooperation Agreement 20.04.2010 3 years
 • Cooperation agreement on Language Learning opportunities for pupils.
Eastern University Academic Cooperation Agreement 16.12.2014 5 years
 • Development of training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma programms;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects.
Naryn State University Academic Cooperation Agreement 16.06.2014 5 years
 • Development of training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma programms;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Naryn and in Bishkek
The United Kingdom : 2
Leeds English Language School Memorandum of Understanding 29.03.2012 5 years
 • Provide the online English package to students at the Centre in accordance with the detailed specification attached;
 • Provide suitably qualified English teachers to mark student work and provide detailed one-to-one feedback where detailed;
 • To update, add to, and enhance the material in the package;
 • To monitor the quality of teacher feedback and students experience to ensure a continuing high-quality product.
Leeds Metropolitan University Letter or Recognition 24.07.2011 5
 • Joint İnitiatives in Curriculum Development;
 • Joint İnitiatives in Research A Programmes in The Subject Areas Mentioned Above Articulation of Student Progression İn, Short Courses, Undergraduate and Post Graduate Programmes.
Kazakhstan : 9
Yedisu State University. Biotechnology Research Institute Cooperation Agreement 30.05.2018 5 yıl
 • - Conduct common scientific researches - Create the internship opportunities for students in the field of plant and environmental protection and biotechnology - Prepare and publish common scientific articles
Gumilyev Eurasian National University Academic Cooperation Agreement 04.04.2017 5 years
 • academic exchanges of teachers, researchers, PhD students, graduate and undergraduate students for the purposes of education, long-term and short-term internship, educational-scientific practices and training, professional (educational-manufacturing, manufacturing, research, pregraduation and pedagogical) practices;
 • cooperation in the preparation of highly qualified educational and scientific staff and specialists in the fields of mutual interest;
 • cooperation in the field of joint educational dual-degree programs at the level of undergraduate and graduate programs with the issue of Diploma certificates of the Parties;
 • cooperation in the field of PhD programs, the result of which will be the opening of a joint PhD program;
 • invitation of the representatives of the Parties to read lectures, exchange of experience and information in the educational, methodological work and exchange of educational projects and programs;
 • organizing and conducting on-line lectures by professors and administrative staff of the Parties;
 • organization of joint scientific and scientific-technological researches, including, but, without being limited, with involving professorial staff for co-management and scientific consultation in the writing of master s and doctoral theses;
 • organization of scientific and scientific-technical joint research, conferences, seminars, symposia, round tables, days which are devoted to the Parties and other similar scientific actions and initiatives in the field of education and science. The result of joint research activities and other initiatives in the field of education are, including publications in peer-reviewed scientific journals included in the world s leading database Science Citation, including Web of Science, Scopus, and others;
 • creating and publication of joint scientific and educational works in the results of implementation of joint activities;
 • the parties show readiness to cooperate with the independent international and national organizations for participation in surveys for drawing up the academic ratings of universities (QS, THE and etc.) conducted by such organizations;
 • exchanges of publications, scientific research, educational and methodological literature, periodicals and information about ongoing activities;
 • training and retraining of the Parties’ employees unless it is not contrary to the statutory objectives of any Party;
 • invitation of administrative staff to improve university governance and structure with the introduction of modern administrative practices in the management of the university;
 • preparation of joint applications for scholarships through educational programs that exist in the Parties;
 • exchange of banners, in case of his absence placement of the links to the Parties web-sites;
 • informing the Parties about upcoming international fairs and exhibitions in the field of education, organized by the Parties;
 • visa support.
Batı Kazakistan İnovasyon ve Teknoloji Üniversitesi İşbirliği Protokolü 13.04.2016 5 yıl
 • Bologna sürecinin temel ilkelerini gerçekleştirmek;
 • Kısa ve uzun süreli eğitim programlarına göre öğrencilere eğitim vermek;
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kabulünü gerçekleştirmek;
 • Çift diploma programını gerçekleştirmek (lisans, yüksek lisans ve doktora);
 • Öğretim üyelerinin ortak bilimsel araştırma çalışmaları, bilimsel projeler ve yenilikçi yarışmalara katılımını sağlamak;
 • Ortak bilimsel-uygulamalı konferansları ve bilimsel-yöntemsel seminerleri düzenlemek;
 • Ortak bilimsel çalışmaları, monografi, bilimsel-yöntemsel ders kitaplarını yayınlamak;
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez danışmanlığı yapmak, Öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yeterliliğini bilimsel staj ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi vasıtasıyla artırmak, v.s.
Taraz State University Academic Cooperation Agreement 11.06.2008 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
International Turkic Academy Cooperation Agreement 03.04.2014 5 years
 • to provide summer internship programmes for students;
 • to support informational materials and resources;
 • To use the facilities of each other;
 • The development of joint projects with Central Asian countries;
 • etc.
International Humanitarian Technical University International Cooperation Agreement 04.06.2015 5 years
 • Under and post-graduate student exchanges;
 • Student exchanges for training or internship;
 • Joint research projects;
 • Seminars, colloquia and symposia;
 • Assignment of Faculty or a lecturer;
 • Organization of public language courses;
 • Support in terms of book, audio-visual equipment;
 • Exchange of information and publications, including exchanges between the libraries of each institution, ix. Sides discuss and exchange curricula;
 • Settlement of multi-lingual database especially for Internet usag
M.O.Auezov South Kazakhstan State University Academic Cooperation Agreement 01.01.2007 3 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
University of Foreign Languages and Business Career Academic Cooperation Agreement 21.04.2012 5 years
 • Development of training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Summer internship training of students;
 • Development of joint and dual diploma programms;
 • Apply training programs for administrative staff;
 • Conduct and develop Turkey republic and relative communities’ oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Almaty and in Bishkek
Ahmet Yesevi International Turkish- Kazakh University Academic Cooperation Agreement 05.12.2012 5 years
 • Exchange of students;
 • Exchange of Academic staff;
 • Joint research and training programs;
 • Co-counseling;
 • Organization of joint seminars and conferences.
USA : 3
University o f Maryland University College (UMUC) Statement of Intent and Confidentiality Agreement 24.03.2011 5 years
 • KTMU and UMUC each is an institution of higher education desiring to collaborate with the other on joint or dual programs or academic offerings, the successful completion of which, will lead to the award of a UMUC degree to students at KTMU (Joint Programs). All o f the Joint Program courses offered by UMUC would be provided online via distance education.
East Carolina University The Establishment of Collaborative Relationship 11.09.2013 5 years
 • development of collaborative research projects;
 • organization of joint academic and scientific activities, such as courses, conferences, seminars, symposia or lectures;
 • exchange of research and teaching personnel;
 • exchange of students;
 • exchange of publications and other materials of common interests;
 • the development of community service projects.
Delaware Technical Community College Academic Cooperation Agreement 25.05.2012 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Korea : 2
Inha University Academic Cooperation Agreement 09.01.2019 5 years
 • Exchange of undergraduate and graduate students;
 • Exchange of faculty members and researchers;
 • Joint research activities;
 • Exchange of scientific materials and information.
Hankuk University of Foreign Studies Memorandum of Understanding 19.04.2012 5 years
 • Development of mutually beneficial academic programs and courses;
 • Exchange of academic staff for purposes of teaching and research;
 • Reciprocal assistance for visiting academic staff and students;
 • Coordination of such activities as joint research, lectures and training;
 • Exchange of documentation and research materials in fields of mutual interest provided that, to the best knowledge of the respective institutions, there is no prohibition at law or otherwise against the exchange;
 • Exchange of students for study and research.
Azerbaijan : 5
Azerbaijan State Agricultural University Academic Cooperation Agreement 10.11.2016 5 years
 • cooperate in developing scientific and progressive practices as well as scientific research and educational-methodical studies;
 • establish appropriate conditions for the exchange of experience between staff and students.
Azerbaijan Medical University Academic Cooperation Agreement 28.03.2013 5 years
 • Facilitation of the exchange of researchers, postgraduate students and undergraduate students;
 • Mutual assistance for the teachers’ scientific qualification improvement;
 • Exchange of experience in the advanced methods;
 • Organization of the bilateral joint symposiums, seminars and conferences;
 • Facilitation of joint projects and programs based upon their mutual interests.
ASSEMBLY OF TURKIC-SPEAKING COUNTRIES Cooperation Agreement 15.04.2014 5 years
 • the Parties shall conduct regular information exchange in order to be informed of each other s;
 • the Parties shall organize joint international events on the various issues of Turkic cooperation with engagement of the academic and teaching staff of the University;
 • the Parties shall cooperate on the issue of improvement of translation quality from one Turkic language to another, including capacity development for translation in specialized areas;
 • the Parties shall cooperate on engagement of the students staff of the University in the TURKPA s gatherings and events on a volunteer or paid basis with the view to facilitating logistical services, including translation/interpretation services, activities;
 • the Parties shall be invited to each other s gatherings if the issues of mutual interest are discussed;
 • the Parties may initiate and develop joint projects in the various areas of cooperation among Turkic speaking countries.
Baku State University Memorandum of Understanding 19.10.2012 5 years
 • Facilitation of the exchange of researchers, postgraduate students and undergraduate students;
 • Mutual assistance for the teachers’ scientific qualification improvement;
 • Exchange o f experience in the advanced methods;
 • Organization of the bilateral joint symposiums, seminars and conferences;
 • Facilitation of joint projects and programs based upon their mutual interests.
İnstitute for Scientific-Research on Economic Reforms Cooperation Agreement 21.03.2013 5 years
 • to provide opportunities for students from partner institutions to study at their respective institutions, particularly in cases where the institutions have programs/objectives in common;
 • to provide opportunities for the academic staff to participate in the study programs, to develop co-operation in research projects funded by the national or international institutions, and have joint publications of scientific papers;
 • to provide professional development opportunities for students and faculty from partner institutions;
 • to provide an opportunities for cross-fertilization of ideas and exchange of information and publications between our institutions;
 • to increase cultural links and mutual understanding between Kyrgyzstan-Turkey Manas University of the Kyrgyz Republic and the Institute for Scientific Research on Economic Reforms under the Ministry of Economic Development of the Republic of Azerbaijan, and to organize joint courses, workshops and seminars.
Portugal : 1
INSTITUTO SUPERIOR DE O^NCIAS SOCIAIS E POLfTICAS Agreement on academic, scientific and cultural cooperatio 04.02.2013 5 years
 • Supporting academic cooperation in their respective scientific fields;
 • Intensifying the cultural, scientific and academic relations;
 • Promoting the development of mutual cooperation;
 • Developing exchange of academic and non-academic information and materials in areas of common interest to both Universities;
 • Promoting the teaching and the research in areas of mutual interest;
 • Developing the exchange of students and teachers;
 • Promoting curricular development;
 • Carrying out joint research projects;
 • Participating in academic seminars and conferences.
Romania : 1
Spiru Haret University Memorandum of Cooperation 02.03.2015 5 years
 • Exchange of students (undergraduate, graduate and PhD) within integrated study programs: Exchange of teaching, research and technical personnel for workshops, seminars, conferences and joint research projects;
 • Develop alternative educational tools and models to promote excellence and applied training;
 • Exchange of information and scientific publications.
Ukraine : 4
Lesya Ukrainka Doğu Avrupa Ulusal Üniversitesi İşbirliği Protokolü 22.11.2017 5 years
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Matematik Enstitüsü İşbirliği Protokolü 22.11.2017 5 years
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Önlisans, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
V.A.Suhomlinov National University after V.O.Sukhomlynsky Academic Cooperation Agreement 24.10.2014 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Islam University International Cooperation Agreement 25.10.2014 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
India : 2
Maulana Abul Kalam Azad Institute Of Asian Studies Agreement on Academic, Scientific and Cultural Cooperation 13.06.2014 5 years
 • Supporting academic cooperation in their respective scientific fields;
 • Intensifying the cultural, scientific and academic relations;
 • Promoting the development of mutual cooperation;
 • Developing exchange of academic and non-academic information and materials in areas of common interest to both institutions;
 • Promoting the teaching and the research in areas of mutual interest;
 • Developing the exchange of researchers;
 • Carrying out joint research projects;
 • Participating in academic seminars and conferences.
University of Kashmir Memorandum of Understanding 01.01.2008 unlimited
 • That the two institutions undertake to carry7 out joint research in the fields of history, culture, economy, sociology, political science, languages, etc. about Central Asian Republics and their neighbourhood. These projects will be identified by mutual consent and different funding agencies will be approached for sponsorship and support. Each institution will nominate at least two scholars/experts on such projects.
Japan : 3
Kumamoto University Agreement on Academic and Student Exchange 27.01.2016 5 years
 • Agreement on Academic and Student Exchange between faculties of Engineering of Kumamoto University and Kyrgyz-Turkish Manas University.
Ritsumeikan University Academic Cooperation Agreement 16.03.2007 5 years
 • Exchange of faculty members;
 • Exchange of students;
 • Joint research projects;
 • Joint conferences;
 • Joint cultural programs.
Program in Area Studies, University of Tsukuba Memorandum of Understandingn Mutual 10.01.2006 unlimited
 • exchange of students;
 • exchange of faculty members;
 • development of common research protects;
 • organizing joint research conferences and seminars.
Tajikistan : 1
Tajik State University Academic Cooperation Agreement 25.05.2015 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Germany : 2
Landwirtschaft und Oekologisches Gleichgewicht mit Osteuropa (LOGO e.V.) Cooperation Agreement 01.01.2011 5 years
 • Internship for students of agricultural specialties
ifs internationale filmschule koln Memorandum of Understanding 27.08.2012 5 years
 • Establish ties of friendship and cooperation;
 • Promote mutual understanding, academic collaboration, cultural and academic exchanges;
 • Joint projects.
Palestine : 4
Palestine Ahliya University Memorandum of Understanding 24.09.2013 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Arab American University Memorandum of Understanding 24.09.2013 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Hebron University Memorandum of Understanding 24.09.2013 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Alistiqlal University Memorandum of Understanding 24.09.2013 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
France : 1
ENITA Clermont Academic Cooperation Agreement 15.12.2005 unlimited
 • development of collaborative research projects;
 • organization of joint academic and scientific activities, such as courses, conferences, seminars, symposia or lectures;
 • exchange of research and teaching personnel;
 • exchange of students;
 • exchange of publications and other materials of common interests;
 • the development of community service projects.
Mongolia : 2
Mongolian University of Life Science Academic Cooperation Agreement 04.05.2017 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Mongolian State University Cooperation Agreement 01.01.2006 5 years
 • Exchange of University faculty members and researchers;
 • Exchange of students;
 • Organisation of joint research projects, including conferences, meetings, seminars and workshops;
 • Exchange of information and publications Other activities mutually agreed by the two institutions.
Georgia : 1
Samtskhe-Javakheti State University Cooperation Agreement 20.11.2015 5 years
 • Apply manner, knowledge, experience enhancing training programs for academic and administrative staff;
 • Provide support to the program of development and improvement of teaching staff;
 • Giving support in mutual teaching;
 • Allocate quota for reciprocal students for summer internship;
 • Conduct and develop Caucasus and Central Asia oriented joint projects;
 • Scientific, sport, art and cultural activities they will made and should inform each other about an activity with an advance specified subject and in every two years perform it on a rotating way in Akhiskali and in Bishkek
Afganistan : 2
Kabul University Academıc Cooperatıon Agreement 29.04.2016 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Kabul Polytechnic University Academıc Cooperatıon Agreement 29.04.2016 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Macedonia : 1
International Balkan University Protocol of Cooperation 22.03.2017 5 years
 • The promotion of higher education and research;
 • The exchange of students, professors, language instructors and visiting lecturers;
 • The exchange of information, books and documents, as well as providing access to e-libraries;
 • The organisation of joint study programmes, research projects, conferences, symposia, short courses and seminars.
Uzbekistan : 6
Navoi Devlet Pedagoji Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 14.12.2018 5 years
 • Ortak eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanması;
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora (PhD) programları öğrencileri, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, idari personel ve teknik uzmanları arasında değişim programları;
 • Ders verme, öğretim yöntemlerini geliştirme alanında bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak üzere Tarafların temsilcilerinin davet edilmesi, müfredat ve ders programları değişiminde bulunması;
 • Eğitim-öğretim alanında ortak bilimsel proje, konferans, seminer, yuvarlak masa ve başka faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, uluslararası kültürel işbirliklerin geliştirilmesi;
 • Tarafların öğretim elemanları ve personeline meslek ve hizmet içi eğitim imkânlarının sağlanması;
 • Öğretim elemanları, Yüksek Lisans ve Doktora (PhD) programları öğrencileri ile araştırmacılarının bilimsel çalışmalarının Tarafların ortak bilimsel dergi ve bilimsel çalışmalar kitabında yayınlanması;
 • Okul ve üniversite öğrencileri için ek öğretim imkânlarının sağlanması.
Tashkent State Institute of Culture Academic Cooperation Agreement 15.11.2018 5 years
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
Tashkent State University of the Uzbek language and literature Academic Cooperation Agreement 15.11.2018 5 years
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
National University of Uzbekistan Academic Cooperation Agreement 14.11.2018 5 years
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
Samarkand State University Academic Cooperation Agreement 15.11.2018 5 years
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi Academic Cooperation Agreement 12.10.2018 5 years
 • Eğitim görme, kısa ve uzun süreli staj, araştırma ve tez uygulamalarının yapılması için Lisans, Yüksek İisans, Doktora (PhD) programları öğrencileri, öğretim elemanları ve öğretim görevlileri değişiminin gerçekleştirilmesi;
 • Yüksek nitelikli öğretim üyelerin ve karşılıklı ilgi alanlarında uzmanların yetiştirilmesi;
 • Ders verme, deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere Tarafların temsilcilerinin davet edilmesi, müfredat ve ders programları değişiminde bulunması;
 • Tarafların öğretim üyesi ve idari personeli tarafından ders verilmesi ve master classların (online dahil olmak üzere) düzenlenmesi;
 • Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine eş danışmanlık yapmak ile ortak bilimsel ve teknik bilimleri alanında araştırmaları gerçekleştirmek üzere Tarafların öğretim üyelerin katılımın sağlanması;
 • Eğitim-öğretim alanında ortak konferans, seminer, sempozyum, yuvarlak masa, Tarafların tanıtım günleri ve başka faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Ortak bilimsel araştırmaların sonuçlarına ilişkin eğitim-öğretim materyallerin yayınlanması;
 • Yayın, bilimsel araştırma, eğitim-öğretim materyalleri, süreli yayınlar ve gerçekleşecek olan etkinlikler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunması;
 • Tarafların personeline meslek içi ve yeniden eğitim imkânlarının sağlanması ve Tüzük hükümlerine aykırı olmadığı halde uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Tarafların mevcut eğitim programları çerçevesinde ortak hibe başvurularının hazırlanması;
 • Üniversitelerin web sayfalarında birbirlerinin site adreslerinin yayınlanması;
 • Tarafların gerçekleşecekleri uluslararası konferans, sergi ve fuar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunması.
Poland : 1
Bialystok University of Technology Academic Cooperation Agreementb 12.12.2018 5 years
 • cooperation in the field of carrying out jointly research works on those branches and fields of science which both parties are interested in as well as carrying out joint curriculum projects.