25 Jun 2019 2019-2020 ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU İLANI

2019-2020 ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU İLANI

 

Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Dönem Başkanı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından 2019-2020 Orhun Değişim Programı başvuru süreci başlatılmıştır.

Aşağıda listesi verilmiş olan TÜRKÜNİB üyesi üniversitelerde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bir veya iki yarıyıl öğrenim görmek isteyen lisans düzeyindeki öğrencilerimiz ile Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin ilanda belirtilen başvuru belgelerini hazırlayarak, 10 Temmuz 2019 tarihine kadar Üniversitemiz Dış İlişkiler Birimine başvurularını iletmeleri gerekmektedir.

 

Orhun Değişim Programı Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler:

Azerbaycan:

Bakü Devlet Üniversitesi http://bsu.edu.az/

Azerbaycan Tıp Üniversitesi http://www.amu.edu.az/

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi http://azmiu.edu.az/

Azerbaycan Diller Üniversitesi http://adu.edu.az/

Kazakistan:

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi http://www.ayu.edu.tr/

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi https://www.kaznu.kz/en/

L.N. Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi http://www.enu.kz/

Nazarbayev Üniversitesi https://nu.edu.kz/

Atrau Devlet Üniversitesi https://asu.edu.kz/

Kırgızistan:

Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi http://www.iuk.kg/

Yusuf Balasaguni Kırgız Milli Üniversitesi https://www.knu.kg/ky/

Hüseyin Karasaev Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi http://www.bhu.kg/

Oş Devlet Üniversitesi https://www.oshsu.kg/

Türkiye

Atatürk Üniversitesi https://www.atauni.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi http://www.istanbul.edu.tr/tr/_

Ege Üniversitesi https://ege.edu.tr/tr-0/anasayfa.html

Bitlis Eren Üniversitesi http://www.bitliseren.edu.tr/

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  https://www.ogu.edu.tr/

Gazi Üniversitesi http://gazi.edu.tr/

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi http://www.ohu.edu.tr/

Kapadokya Üniversitesi https://www.kapadokya.edu.tr/

Macaristan:

Szeged Üniversitesi http://www.u-szeged.hu/

 

 

Başvuruda istenilen belgeler:

 Transkript

 Öğrenci Bilgi Formu

 Aday Öğrenci Başvuru Formu (Başvurularda üç üniversite tercihi yapılacaktır.)

 Bütün evrakların bilgisayar ortamında doldurulması şarttır.

 

Başvuru Kriterleri:

v  Başvuru için genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması gereklidir.

v  Örgün eğitim programlarına devam eden öğrenciler 5. veya 6. yarıyılda değişim programına katılabilirler.

v  Uluslararası öğrenci olarak başka bir ülkede öğrenim gören öğrenciler değişimlerden yararlanamaz.

v  Diğer değişim programlarına katılmış öğrenciler Orhun programına başvuru yapamaz.

 

Ayrıntılı bilgi için: iro@manas.edu.kg